DS5-S3/10N-D12K1迪普马换向阀由上海韦米机电设备有限公司供给,一切产品确保原装***,假一罚十。欢迎来电咨询联系人:邓洁;固定电话:***;移动电话:***;在线QQ:1954814690。意大利迪普马液压公司是意大利及国际液压范畴的闻名液压品牌公司。自1952年进入液压范畴以来,不断寻求技术创新,严厉的质量管理和方便的售后服务,使其越来越遭到工业各各职业的信赖与喜爱。 方向操控阀方向操控阀(简称液压阀)是液压体系中的操控元件,用来操控液压体系中流体的压力,流量及活动方向从而使之满意各类履行元件的不同动作要求 LC*/LP* 插装阀 EC电气插头 ECL电气插头 VR*-I单向阀 VD*-W*单向阀 VR*-P单向阀 VP*-P*-MU液控单向阀 CFP充液阀 DS3电磁方向阀 DT03膜片式电磁操控阀 MDT锥阀式电磁换向阀 DS*M/E*P4M带监测阀芯功用的电磁方向操控阀 MDF3电磁截止阀 DSH*手动换向阀 DSR3凸轮式方向操控阀 DSA*气控方向操控阀 DSC*液控方向操控阀 KT08插装式电磁阀 MD1K/E*P4K防爆型电磁/电液方向操控阀 DSP10先导式电液换向阀 DSP7先导式电液换向阀 E*P4先导式电液换向阀 DD44电磁方向操控阀 DS5电磁方向阀 MDD44电磁换向阀 MD1L电磁方向操控阀 DS3电磁方向阀我公司供给以下类型电磁换向阀: DS5-S1/10N-D24K1 DS5-S8/10N-A230K1 DS5-S4/10N-D12K1 DS5-TB02/10N-D12K1 DS5-TA/10N-D24K1 DS5-TA23/11N-A230K1 DS5-S3/10N-D24K1 DS5-S1/11N-D24K1 DS5-S4/10N-D24K1 DS5-S3/11N-D24K1 DS5-TA/10N-D12K1 DS5-S4/12N-D24K1DS5-S3/10N-D12K1迪普马换向阀DS5-TA/10N-A24K1 DS5-TA/11N-D12K1 DS5-TA/10N-A110-50K1 DS5-SA2/12N-D24K1 DS5-TA/10N-A230K1 DS5-RK/11N-D24K1 DS5-S1/10N-D12K1 DS5-S6/12N-D12K1 DS5-S1/10N-A24-50K1 DS5-S1/12N-A230K1 DS5-S1/10N-A110-50K1 . DS5-S9/12N-D24K1 DS5-S1/10N-A230-50K1 DS5-SB2/11N-D24K1 DS5-SA2/10N-D12K1 DS5-S20/12N-D12K1 DS5-SA2/12N-D24K1 DS5-RSA1/11N-A230K1DS5-RK/10N-D24K1 DS5-SB1/12N-D24K1 DS5-RK/10N-A110-50K1 DS5-SB3/12N-D24K1 DS5-S2/10N-D12K1 DSP7-S1/10N-D24K1 DS5-S2/10N-D24K1 DSP7-S11/10N-II/D24K1 DS5-S2/10N-A110K1 DSP7-S3/10N-II/D24K1 DS5-S2/10N-A230-50K1 DSP7-S3/10N-IE/D24K1 DS5-S3/10N-D12K1 DSP7-TA/10N-IE/D24K1 DS5-S3/10N-A110-50K1 DSP7-TA/10N-IE/A230-50K1 DS5-S3/10N-A230-50K1 DSP7-S1/10N-IE/A230-50K1 DS5-S4/10N-A110-50K1 DSP7-S4/10N-CI-C/A110-50K1 DS5-S4/10N-A230-50K1 DSP7-S1/10N-CI-C/A110-50K1 DS5-S6/10N-A110-50K1 DSP7-TB/10N-II/D24K1 DS5-SB1/11N-A110K1 DSP7-SA1/10N-EI/D24K1 DS5-TA23/10N-D24K1 DSP7-S12/10N/IE/AB10/D24K1 DS5-RK/10N-A230-50K1 DSP7-S11/10N-IE/D24K1 DS5-SB1/12N-D24K1 DSP7-RK/20N-II/A110K1 DS5-TB23/10N-D24K1 DSP7-S12/20N-IE/AB10/D24K1 DS5-S1/10N-D24K1 DSP7-S6/20N-II/A110/K1 DS5-S1/10N-A230K1 DSP7-S2/20N-EE/D24K1 DS5-S2/10N-D24K1 DS5-SA1/11N-D24K1 DS5-S3/10N-D24K1 DS5-S3/10N-D24K1 DS5-S4/10N-D24K1 DS5-TA/10N-D24K1 DS5-S4/10N-A230K1 DS5-SB3/12N-D24K1 DS5-TA/10N-D24K1 DS5-S3/11N-D12K1 DS5-TA/11N-A230K1 DS5-S3/11N-A230K1 DS5-RK/10N-D24K1 DS5-S7/11N-A230K1 DS5-RK/10N-A230K1 DS5-TA23/11N-D24K1 DS5-TB23/10N-A110-50K1 DS5-S3/10N-D110K1 DS5-TA23/10N-A110-50K1 DS5-SB1/11N-D24K1 DS5-S11/12N-D24K1 DS5-SB2/11N-D24K1 DS5-S1/11N-D24K1 DS5-SA1/10N-A230K1 DS5-TA/11N-D24K1 DS5-S1/11N-A230K1DS5-S3/10N-D12K1迪普马换向阀DS5-S3/11N-D24K1 DS5-S3/11N-A230K1 DS5-S6/11N-D24K1 DS5-S4/11N-A110K1 DS5-TA02/11N-D12K1 DS5-TA/10N-A230K1 DS5-S1/11N-D12K1 DS5-SA2/11N-D24K1 DS5-S11/11N-D24K1 DS5-SA1/10N-D24K1 DS5-S1/11N-A110K1 DS5-SB1/10N-D24K1 DS5-SB1/11N-A230K1 DS5-S7/10N-A110K1产品报价及货期阐明: 因工业液压,自动化各进口品牌备件类型繁复,欧美产品价格货期实时改变,因而很难实时标出精确价格,故详细产品信息,报价及货期请以我公司报价单为准 ,给您带来不方便敬请体谅!以上信息由上海韦米发布,较终解释权归上海韦米机电设备有限公司一切。感谢您的协作,诚挚为您服务。